Przejdź do treści Wyszukiwarka

Głównym celem projektu jest znaczne skrócenie czasu niezbędnego do osiągnięcia efektów Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, poprzez stworzenie optymalnych warunków do jej pełnego i efektywnego wdrożenia.

Strategia skupia się na:

  1. Redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawie jakości powietrza.
  2. Rozwoju i zwiększenie wykorzystania OZE.
  3. Ograniczeniu zapotrzebowania na energię.
  4. Zwiększeniu efektywności energetycznej.

Cele szczegółowe projektu to:

  1. Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączania się społeczeństwa Wielkopolksi Wschodniej w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną.
  2. Mobilizacja dodatkowych funduszy zewnętrznych, ich absorbcja i redystrybucja w celu efektywnej realizacji Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040.
  3. Wsparcie i realizacja Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040, ze szczególnym uwzględnieniem procesu transformacji sektora komunalno-bytowego, transportu oraz zmian redukujących emisję CO2 w małych i średnich przedsiębiorstwach.
  4. Standaryzacja rozwiązań oraz ich transfer i replikacja do innych regionów w Polsce i UE.