Przejdź do treści Wyszukiwarka

Jakość powietrza

Jednym z efektów naszego projektu będzie uruchomienie regionalnej sieci monitoringu jakości powietrza i parametrów meteorologicznych w czasie niemal rzeczywistym. Wkrótce znajdziecie tutaj mapę, która dla lokalnych społeczności będzie rzetelną informacją o stanie powietrza, potrzebną do podnoszenia świadomości i motywacji do włączenia się w proces zmian. Liczymy, że na skutek synergii między działaniami na rzecz neutralności klimatycznej i działaniami na rzecz ochrony powietrza, nastąpi odczuwalna poprawa jakości powietrza.