Przejdź do treści Wyszukiwarka

O projekcie

W styczniu 2023 roku rozpoczął się proces realizacji wartego 85 mln zł Projektu pn. LIFE After Coal, czyli „Życie po węglu”

Przedsięwzięcie to uzyskało unijne wsparcie finansowe, w wysokości ponad  51 mln zł. z Programu LIFE. Natomiast Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dofinansował ten Projekt ponad 28 milionami zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetów wszystkich Współbeneficjentów.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest głównym koordynatorem Projektu, który ma służyć przede wszystkim wdrażaniu, przygotowanej przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040.

Strategia ta określa politykę Samorządu Województwa Wielkopolskiego ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE, takich jak: Europejski Zielony Ład, Pakiet: Gotowi na 55, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Projekt ten jest także spójny z koncepcją procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski w kontekście walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Ważnym aspektem będzie zatem postawienie na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej. Natomiast nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m. in. Miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp. – w procesie sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej także potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

W ramach projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej m.in. poprzez powołanie powiatowych i gminnych doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną także wyposażone w wiedzę dotyczącą skutecznego sięgania po dedykowane środki, miedzy innymi z wartego ponad czterysta milionów euro Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Zgodnie z założeniami Programu LIFE, nasz Projekt ma służyć nie tylko Wschodniej Wielkopolsce, ale ze zdobytych doświadczeń, innowacji i rozwiązań z czasem skorzysta całe nasze Województwo oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie.

W skład Konsorcjum, poza beneficjentem koordynującym, którym jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, wchodzą także Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, Samorząd Województwa Łódzkiego oraz ponad trzydzieści wielkopolskich miast, gmin i powiatów a także organizacje naukowe i społeczne.

Obszar realizacji projektu

Doświadczenie z procesu transferu zostaną zebrane i udokumentowane, poddane ewaluacji, co pozwoli na szybszy transfer wyników do innych regionów węglowych w Polsce i UE

Więcej o projektach LIFE możesz przeczytać na stronie Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA):
https://commission.europa.eu/about-european-commission/departments-and-executive-agencies/european-climate-infrastructure-and-environment-executive-agency_pl