Przejdź do treści Wyszukiwarka

Baza wiedzy

  • Strategia na rzecz Neutralności Klimatycznej Wielkopolska Wschodnia 2040
    Celem i istotą sporządzania „Strategii..” jest wyznaczanie nowego proklimatycznego podejścia do rozwoju subregionu oraz wskazanie i integracja długookresowych kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego,…