Przejdź do treści Wyszukiwarka

Efekty

  1. Redukcja CO2 zakładów szczególnie uciążliwych tj. docelowo o ponad 4 mln Mg/rok (ETS).
  2. Redukcja emisji CO2 z sektora komunalno-bytowego oraz z zakładów MŚP (non ETS).
  3. Redukcja zapotrzebowania na energię pierwotną w Wielkopolsce Wschodniej osiągniętą w wyniku poprawy efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i przedsiębiorstw MŚP.
  4. Wzrost udziału OZE w bilansie energetycznym Wielkopolski Wschodniej.
  5. Redukcja emisji zanieczyszczeń, których standardy jakości powietrza nie są dotrzymane.
  6. Redukcja masy popiołów wytwarzanych w wyniku spalania stałych paliw kopalnych.
  7. Wzrost liczby zarejestrowanych autobusów zero – lub niskoemisyjnych.