Przejdź do treści Wyszukiwarka
Pierwsze umowy w ramach projektu LIFE After Coal Pl, czyli „Życie po węglu” podpisane!
2 wrzesień 2023

12 kwietnia rozpoczęliśmy podpisywanie umów wewnątrz Konsorcjum realizującego Projekt pn. LIFE After Coal Pl, czyli „Życie po węglu”.

Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego spotkał się ze współbeneficjentami tego projektu w Wągrowcu, Słupcy, Koninie i Turku oraz Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne umowy zostaną podpisane wkrótce.

Przypomnijmy, że wart 85 mln zł projekt pn. LIFE After Coal Pl, czyli „Życie po węglu” uzyskał unijne wsparcie finansowe w wysokości ponad 51 mln zł z Programu LIFE. Środki w wysokości ponad 28 mln zł pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a pozostałe to środki własne wszystkich współbeneficjentów.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jest głównym koordynatorem Projektu, który ma służyć wdrażaniu Strategii Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040, która została przyjęta przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w 2021 r. Strategia ta określa politykę Samorządu Województwa ukierunkowaną na osiągnięcie na poziomie regionalnym unijnych celów klimatycznych, wynikających bezpośrednio z dokumentów UE, takich jak: Europejski Zielony Ład, Pakiet: Gotowi na 55, Czysta Planeta oraz Strategia w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu.

Projekt ten jest także spójny z koncepcją procesu sprawiedliwej transformacji Wschodniej Wielkopolski w kontekście walki z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi. Ważnym aspektem będzie zatem postawienie na neutralne dla klimatu nośniki energetyczne oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także poprawę efektywności energetycznej. Natomiast nadrzędnym celem jest osiągnięcie do 2040 r. neutralności klimatycznej Wielkopolski Wschodniej oraz m. in. Miasta Kalisza i Ostrowa Wlkp. – w procesie sprawiedliwej transformacji, uwzględniającej także potrzeby grup społecznych zagrożonych wykluczeniem i marginalizacją.

W ramach projektu nastąpi wzmocnienie organów administracji samorządowej m.in. poprzez powołanie
powiatowych i gminnych doradców klimatycznych czy stworzenie baz danych i systemów IT do ocen
energetycznych. Planowane jest także przygotowywanie projektów termomodernizacyjnych
nieruchomości i raportowanie wyników. Samorządy zostaną także wyposażone w wiedzę dotyczącą
skutecznego sięgania po dedykowane środki, między innymi z wartego ponad czterysta milionów euro
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji.

Galeria zdjęć


Podpisanie umów wewnątrz Konsorcjum otwiera formalny rozdział dla współbeneficjentów, służący między innymi uruchomieniu środków finansowych na realizację Projektu oraz kompletowaniu zespołu ponad trzydziestu powiatowych i gminnych doradców klimatycznych, którzy po odpowiednim przeszkoleniu i odbyciu dedykowanych studiów podyplomowych będą podejmować działania służące wdrażaniu Strategii Neutralności Kinetycznej Wielkopolska Wschodnia 2040. Doradcy klimatyczni rozpoczną pracę w JST już od lipca tego roku. Umowy wewnątrz konsorcjum regulują także sposób współpracy i komunikacji oraz przekazywania środków na realizację projektu. Zgodnie z założeniami Programu LIFE, nasz Projekt ma służyć nie tylko Wschodniej Wielkopolsce, ale ze zdobytych doświadczeń, innowacji i rozwiązań z czasem skorzysta całe nasze Województwo oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie.

Zgodnie z założeniami Programu LIFE, nasz Projekt ma służyć nie tylko Wschodniej Wielkopolsce, ale ze zdobytych doświadczeń, innowacji i rozwiązań z czasem skorzysta całe nasze Województwo oraz inne regiony węglowe w Polsce i Europie.

Skład Konsorcjum: