Przejdź do treści Wyszukiwarka
Zapowiedź – Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej
13 luty 2024
Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji otwierającej projekt „LIFE After Coal PLWdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej. Wielkopolska Wschodnia 2040„.

Wydarzenie to, pn. „Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej”,  odbędzie się 23 lutego br. w godz. 10:00 – 14:30 w sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w  Poznaniu przy al. Niepodległości 34.

Konferencja będzie dobrą okazją do dyskusji nad najpilniejszymi wyzwaniami stawianymi przed regionami w drodze do neutralności klimatycznej, ze szczególnym uwzględnieniem transformacji regionów węglowych. W trakcie planowanego wydarzenia nastąpi także uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA) w obecności ambasadorów Wielkiej Brytanii oraz Kanady w Polsce, jako przedstawicieli rządów, które zainicjowały koalicję podczas COP23 w 2017 r., w Bonn.  PPCA jest pierwszą i jedyną na świecie koalicją władz krajowych i lokalnych oraz przedsiębiorstw, pracujących razem nad odejściem od wytwarzania energii węglowej.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać na adres: life.dsk@umww.pl.

Jeśli nie możesz być z nami osobiście, zapraszamy do obejrzenia transmisji on-line:

Agenda:

9.45-10.00       Rejestracja gości   

10.00-10.10     Uroczyste otwarcie konferencji – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego

10.10-10.25      Najważniejsze kierunki zmian w krajowej polityce klimatycznej – Paulina Hennig-Kloska, Minister Klimatu i Środowiska

10.25-10.35     Koalicja rządów krajowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji działających na rzecz przyspieszenia przejścia od wytwarzania energii węglowej do czystej energii – Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie, Catherine Godin, Ambasador Kanady w Polsce

10.35-10.45  Program LIFE jako pomocne narzędzie do przejścia w kierunku gospodarki zrównoważonej, energooszczędnej, opartej na energii odnawialnej, neutralnej dla klimatu i odpornej – Paloma Aba Garrote, Dyrektor Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA)   Hans Rhein, Kierownik działu LIFE Energy + LIFE Climate

10.45-10.50     Działania Kraju Związkowego Brandenburgii na rzecz realizacji wymagań klimatycznych  – Axel Vogel, Minister Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Kraju Związkowego Brandenburgii

10.50-11.00  Wsparcie działań proklimatycznych w ramach środków NFOŚiGW – Robert Gajda, Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

11.00-11.10      Uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA)  – Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Anna Clunes, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie,  Catherine Godin, Ambasador Kanady w Polsce

11.10-11.30      Przerwa kawowa

11.30-11.45      Wprowadzenie do debaty: Wyzwania rozwojowe regionów węglowych w warunkach transformacji energetycznej  – prof. dr hab. Paweł Churski, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

11.45-12.45  Debata: Transformacja energetyczna Regionów Węglowych – Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Maciej Sytek, Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. Restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz Prezes ARR   S. A. w Koninie, prof. dr hab. Paweł Churski, Dziekan WGSEiGP UAM, Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK SA, Joanna Furmaga, Prezeska Zarządu ZS Polska Zielona Sieć, Jakub Gwit, Wójt Gminy Powidz

12.45-12.55  Projekt Life After Coal PL – najważniejsze wyzwania – dr Jacek Willecki, Kierownik Projektu i p. o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

12.55-13.00  Podsumowanie i zakończenie Konferencji – Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

13.00-13.30  Lunch