Przejdź do treści Wyszukiwarka
Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej
26 luty 2024
23 lutego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu miała miejsce konferencja pt. „Wielkopolska droga do neutralności klimatycznej”. Była to II Konferencja otwierająca projekt „Life After Coal PL – Wdrażanie Strategii na rzecz Neutralności Klimatycznej – Wielkopolska Wschodnia 2040”.

Konferencję otworzył marszałek województwa wielkopolskiego, pan Marek Woźniak, nakreślając problem transformacji Wielkopolski Wschodniej, a Wielkopolskę nazywając modelowym na tle Europy przykładem przekształceń związanych z odejściem od węgla.

„Udało się stworzyć klimat dialogu społecznego wokół transformacji, która następuje w Wielkopolsce Wschodniej„.

Najważniejsze kierunki zmian w krajowej polityce klimatycznej omówiła ministra klimatu i środowiska, pani Paulina Hennig-Kloska, podkreślając rolę jednostek samorządu terytorialnego w procesie zmian. Pani minister mówiła o potrzebie kreowania trendów, nowych technologiach, przy jednoczesnym wsłuchiwaniu się w głos społeczeństwa, umiejętnym dialogu i wspierającej roli rządu.

„Rolą rządu jest wspierać, wspierać regiony, wspierać przedsiębiorców, wspierać obywateli w procesie odchodzenia od węgla i w procesie dochodzenia do celów klimatycznych”.

Anna Clunes, ambasadorka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie oraz Catherine Godin, ambasadorka Kanady w Polsce, opowiedziały o koalicji rządów krajowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji działających na rzecz przyspieszenia przejścia od wytwarzania energii węglowej do czystej energii.

Program LIFE jako pomocne narzędzie do przejścia w kierunku gospodarki zrównoważonej, energooszczędnej, opartej na energii odnawialnej, neutralnej dla klimatu i odpornej, przedstawili:    Paloma Aba Garrote, dyrektorka Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) oraz Hans Rhein, kierownik działu LIFE Energy + LIFE Climate.

Następnie odtworzone zostało nagranie, na którym, specjalnie na potrzeby konferencji, Axel Vogel, minister rolnictwa, środowiska i ochrony klimatu Kraju Związkowego Brandenburgii, opowiedział o działaniach Brandenburgii na rzecz realizacji wymagań klimatycznych.

Kolejnym prelegentem był pan Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który przybliżył zgromadzonym kwestię wsparcia działań proklimatycznych w ramach NFOŚiGW.

Ważnym punktem w programie było uroczyste podpisanie deklaracji Powering Past Coal Alliance (PPCA). PPCA to koalicja rządów krajowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorstw i organizacji działających na rzecz przyspieszenia przejścia od produkcji energii węglowej do czystej energii. Dokument podpisali: Marek Woźniak, marszałek Województwa Wielkopolskiego, Anna Clunes, ambasadorka Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Warszawie,  Catherine Godin, ambasadorka Kanady w Polsce.

Po krótkiej przerwie prof. dr hab. Paweł Churski, dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wprowadzając do debaty, opowiedział o wyzwaniach rozwojowych regionów węglowych w warunkach transformacji energetycznej. W eksperckiej debacie na temat transformacji energetycznej regionów udział wzięli: Jacek Bogusławski, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Maciej Sytek, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej oraz prezes ARR S. A. w Koninie, prof. dr hab. Paweł Churski, dziekan WGSEiGP UAM, Piotr Woźny, prezes Zarządu ZE PAK SA, Joanna Furmaga, prezeska Zarządu ZS Polska Zielona Sieć, Jakub Gwit, wójt Gminy Powidz.

Na koniec o najważniejszych wyzwaniach w projekcie Life After Coal PL opowiedział kierownik projektu, dr Jacek Willecki, stwierdzając m.in.:

„[…] Istotny element to akceptacja społeczna, nie chcemy nikogo zostawiać w tyle, chcemy stosować działania włączające, inkluzywną gospodarkę i dzięki sieci miejskich doradców klimatycznych i grupie powiatowych doradców klimatycznych, staramy się, żeby właśnie ci nasi projektowi liderzy wprowadzali zmiany u siebie lokalnie […]”