Przejdź do treści Wyszukiwarka
Ogłoszenie naboru wniosków na dofinansowanie zadań do realizacji w 2024 r. w ramach programu pn. Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski
18 styczeń 2024
W związku z dużym zainteresowaniem ze strony jednostek samorządu terytorialnego w dotychczasowych edycjach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, pan Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wraz z Departamentem Korzystania i Informacji o Środowisku UMWW w Poznaniu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w tegorocznej edycji programu.

Pragnąc umożliwić uzyskanie dofinansowania większej liczbie beneficjentów,  postanowiliśmy po raz kolejny zwiększyć pulę środków przeznaczonych na  ten cel. W 2024 roku w budżecie województwa wielkopolskiego zostały zabezpieczone środki na dofinansowanie projektów w ramach programu „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski” w łącznej kwocie 3 000 000 zł!

Wzorem ubiegłego roku, maksymalna kwota, o jaką będzie mógł ubiegać się wnioskodawca, wynosi aż 100 000 zł, przy wymaganym minimalnym wkładzie własnym na poziomie 10% wartości projektu.

Do programu mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa wielkopolskiego z wyjątkiem miast na prawach powiatu.

Dofinansowaniem zostaną objęte przedsięwzięcia zmierzające do zachowania i zwiększenia terenów zielonych, poprawy jakości wód stojących i płynących, wykorzystania na większą skalę odnawialnych źródeł energii, eliminacji zanieczyszczenia środowiska.

Wnioski należy składać na określonym formularzu (załącznik nr 1 regulaminu) pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, osobiście  w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź poprzez e-PUAP w terminie do 1 marca 2024 r.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania wniosku w wersji papierowej w zamkniętej kopercie z adnotacją: program pn. „Błękitno-zielone inicjatywy dla Wielkopolski”, data osobistego złożenia w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu bądź data wpływu przez ePUAP.

Szczegółowych informacji w sprawie programu udzielą pracownicy Departamentu Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu:
Leszek Hamrol, tel. 61 626 64 82, e-mail: leszek.hamrol@umww.pl,
Sylwia Kuczyńska, tel. 61 626 74 93, e-mail: sylwia.kuczynska@umww.pl

Serdecznie zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem programu i do składania wniosków.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie: https://www.umww.pl/ogloszenie-naboru-wnioskow-na-dofinansowanie-zadan-do-realizacji-w-2024-r-w-ramach-programu-pn