Przejdź do treści Wyszukiwarka
Konferencja LIFE LUNGS
18 październik 2023

W ramach projektu LIFE LUNGS 18 października odbyło się spotkanie techniczne, które miało na celu podniesienie świadomości uczestników na temat roli miast w walce ze zmianami klimatycznymi.

Na zaproszenie organizatora w konferencji wzięli udział przedstawiciele zespołu projektowego Life After Coal PL, a jednym z prelegentów była nasza koleżanka, Marta Kubiak, która opowiedziała o realizowanym w Wielkopolsce Wschodniej programie „Życie po węglu”.
LIFE LUNGS to projekt współfinansowany przez Radę Miasta Lizbony i Unię Europejską w ramach programu LIFE CLIMA. Dzięki temu projektowi możliwe było złożenie wniosku dotyczącego m.in. różnych obszarów zielonej infrastruktury, rozwiązań technicznych w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych. Rozwiązania te stanowią odpowiedź na potrzebę zwiększenia zacienienia, ochrony gleby i przystosowań związanych z niedoborem wody.

Te bazujące na naturze rozwiązania obejmują nie tylko zwiększenie zadrzewienia, ale także instalację różnorodnych biologicznie łąk zasilanych deszczem, z niemechaniczną kontrolą roślinności dzięki wprowadzeniu stada owiec. Udało się rozpowszechnić dobre praktyki w zakresie używania wody deszczowej w ogrodach miejskich, tworzyć rozwiązania umożliwiające jej gromadzenie, retencję i infiltrację oraz wykorzystać wyniki monitorowania  na potrzeby oceny różnych rozwiązań technicznych.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy LIFE LUNGS i innymi projektami LIFE, w zakresie strategii neutralności klimatycznej i roli wzmacniania zielonej infrastruktury, jako jednego z obszarów działań w zakresie adaptacji do zmian klimatycznych.